JRU RANCHI UNIVERSITY FRESHERS DAY

Abhivadan (Freshers Day) 2019

Abhivadan (Freshers Day) 2019